ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 • Το ηλεκτρονικό κατάστημα Leggett Eyewear δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.
 • Το ηλεκτρονικό κατάστημα Leggett Eyewear δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού προερχόμενου από οποιουδήποτε είδους ατυχήματος.
 • Το ηλεκτρονικό κατάστημα Leggett Eyewear δε δεσμεύεται σε καμία περίπτωση από το περιεχόμενο των ιστοσελίδων της.
 • Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη της ιστοσελίδας.
 • Το ηλεκτρονικό κατάστημα Leggett Eyewear δεν παρεμβαίνει και δεν διορθώνει τα δεδομένα που μεταφέρετε.
 • Το ηλεκτρονικό κατάστημα Leggett Eyewear δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών του.
 • Τα προσωπικά σας στοιχεία χρησιμοποιούνται μόνο για την δική σας εξυπηρέτηση από το ηλεκτρονικό κατάστημα Leggett Eyewear
 • Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν πρόκειται να δοθούν σε καμία περίπτωση σε άλλες εταιρείες χωρίς την άδεια σας.
 • Όλα τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων του ηλεκτρονικού καταστήματος Leggett Eyewear (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων και φωτογραφιών) ανήκουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα Leggett Eyewear
 • Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρίας.
 • Το ηλεκτρονικό κατάστημα Leggett Eyewear μέσω των ηλεκτρονικών σελίδων παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προκύψουν διακοπές της σύνδεσης ή άλλα λάθη.
 • Χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές σελίδες της εταιρείας, η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη.
 • Το ηλεκτρονικό κατάστημα Leggett Eyewear δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση.